Nieuwe CAO, principeakkoord

Leestijd 1-2 minuten

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten: Belangrijkste Wijzigingen

Na intensieve onderhandelingen hebben de vakbonden FNV/CNV Vakmensen/De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU een principeakkoord bereikt voor de nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Deze CAO is geldig van 1 april 2024 tot 6 januari 2025.

Hoewel de FNV had gehoopt op een beter resultaat, zijn ze tevreden met de afspraken over de maximering van de huisvestingskosten en de verbeterde pensioenregeling.

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

 

  • Uitzendkrachten in de bouw kunnen eerder stoppen met werken als ze drie jaar of korter voor de AOW-pensioendatum zitten en aan de voorwaarden voldoen. Dit geldt tot minstens 31 december 2025.
  • De uitruil van loon (ET-regeling) stijgt van 81% naar 100% voor extraterritoriale kosten.
  • In 2026 komt er een nieuwe pensioenregeling waarbij de werkgever 15,9% premie betaalt en de uitzendkrachten 7,5%.
  • De formulering voor transitievergoedingen is verduidelijkt, maar de wijziging van drie naar twaalf maanden blijft van kracht.
  • Op het gebied van arbeidsmigratie kunnen uitzendbureaus kosten in rekening brengen voor huisvesting. De maximale kosten worden bepaald op basis van een Prijs Kwaliteitssysteem.
  • Daarnaast streven de vakbonden en uitzendwerkgevers ernaar om in 2026 afspraken te maken over de gelijkwaardigheid van arbeidsvoorwaarden, conform het MLT-advies van de SER uit 2021.

De leden van de ABU en NBBU hebben al ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De ledenraadpleging bij de vakbonden vindt later deze maand plaats. Voor meer details, zie het volledige onderhandelingsresultaat.

Schrijf je in voor een job alert

Alerts uit
Alerts aan

Job Alert

Close icon

dienstverband

locatie

category