Privacy Policy

Search4You is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, alsook van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de groots mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

Technische informatie:

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP adres van uw computer. Het IP adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent door gelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies:

Search4You maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen cookies worden herkend.

Verwerking van persoonsgegevens:

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Persoonsgegevens van de medewerker:

Search4You hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Search4You, afdeling Werving & Selectie en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Search4You. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit onze database.

Beveiligingsmaatregelen:

Search4You doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van alle beschikbare technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde werknemers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Search4You met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijzigingen:

Search4You kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. © Search4You Alle rechten voorbehouden KvK: 80667066